Posudky

  • Akustických posudků / posouzení hlukových poměrů a návrh snížení hluku kotelen, hlukové studie, měření hluku
  • Rozptylové studie

Energetické posudky

  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Výpočty měrné potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790
  • Výpočet minimálního ročního předpokládaného zisku energie pro solární termické kolektory
  • Energetické štítky

Vybrané reference

Novostavba rodinného domu Čeperka

Rekonstrukce transfuzní stanice Šumperk

Změna dokončené stavby v rámci areálu Panský dvůr Telč na minipivovar, pivnici a hostinec

Wellness Ústí nad Orlicí

Přístavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče v Praze Bohnicích

Chráněná dílna Znojmo

Rekonstrukce centrální VS 10 MWt a záložní kotelna 11 MWt FN Královské Vinohrady Praha

Zelená hala Liko-vo