Posudky

  • Akustických posudků / posouzení hlukových poměrů a návrh snížení hluku kotelen, hlukové studie, měření hluku
  • Rozptylové studie

Energetické posudky

  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Výpočty měrné potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790
  • Výpočet minimálního ročního předpokládaného zisku energie pro solární termické kolektory
  • Energetické štítky

Vybrané reference

Přístavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče v Praze Bohnicích

Hasičárna Satalice

DPMB Medlánky - rekonstrukce teplovodního potrubí po havárii

Zelená hala Liko-vo

Novostavba rodinného domu Ochoz u Brna

Rekonstrukce energetiky, areál Bochemie a.s., Bohumín, parní plynová kotelna 

Úspory energií v závodě RUDOLF JELÍNEK, a.s.

Rekonstrukce teplovodů CZT Uničov a Šternberk