Posudky

  • Akustických posudků / posouzení hlukových poměrů a návrh snížení hluku kotelen, hlukové studie, měření hluku
  • Rozptylové studie

Energetické posudky

  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Výpočty měrné potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790
  • Výpočet minimálního ročního předpokládaného zisku energie pro solární termické kolektory
  • Energetické štítky

Vybrané reference

Rekonstrukce centrální VS 10 MWt a záložní kotelna 11 MWt FN Královské Vinohrady Praha

DPMB - Vozovna Pisárky

Spolupráce Deplan Innovation project

Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla z CV Květná

Přístavba kuchyně a rozšíření jídelny ZŠ Kunčina

BD Moravský Krumlov

Hasičárna Satalice

DHL Úžice - výstavba distribučního centra