Posudky

  • Akustických posudků / posouzení hlukových poměrů a návrh snížení hluku kotelen, hlukové studie, měření hluku
  • Rozptylové studie

Energetické posudky

  • Průkazy energetické náročnosti budov
  • Výpočty měrné potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790
  • Výpočet minimálního ročního předpokládaného zisku energie pro solární termické kolektory
  • Energetické štítky

Vybrané reference

Rekonstrukce 4.NP Obchodního centra Vágner na ulici Česká V Brně

Modernizace kotelny 5000 kW a instalace KGJ 999 kWe MORA Moravia s.r.o.

Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Turistcentra ve Dvorcích

Rekonstrukce teplovodů CZT Uničov a Šternberk

Změna dokončené stavby v rámci areálu Panský dvůr Telč na minipivovar, pivnici a hostinec

Snížení energetických ztrát ve společnosti TATRA TRUCKS a.s.

DPMB Medlánky - rekonstrukce teplovodního potrubí po havárii

Psychiatrická léčebna Šternberk - oprava rozvodů soustavy CZT