Software a vizualizace

Aplikace pro projekční práce

Objednatel

TZ pro, s.r.o.

Popis vizualizace

Airpro je software vytvořený za účelem přesnějšího a rychlejšího návrhu vzduchotechnických systémů. Umožňuje návrh a výpočet průtoků vzduchu pro jednotlivé místnosti, dimenzí potrubí včetně výpočtu tlakových ztrát a návrhu parametrů vzduchotechnických jednotek - výkon rekuperačního výměníku, ohřívače, chladiče a parametrů ventilátorů.

Více informací na blogu: https://www.tzpro.cz/navrhovy-software-pro-vzduchotechniku-airpro/

Vizualizace vzduchotechnického zařízení

Objednatel

SPŠS Valašské Meziříčí / TZ pro, s.r.o.

Popis vizualizace

Jedná se o vzorové, cvičné a studijní řešení větrání učebny v objektu SPŠS, které jsme realizovali ve spolupráci se školou. Slouží k demonstraci dané aplikace studentům, k výukovým účelům, k výzkumu z hlediska řízení takovýchto aplikací a vytváří prostor pro úzkou spolupráci akademické a podnikatelské sféry. Zároveň vytváří požadované interní mikroklima z hlediska hygieny.