Realizace

Teplo-Chlad / Voda-Vzduch

 • Zdroje tepla – kotelny, výměníkové stanice, alternativní zdroje
 • Zdroje chladu – pasivní, aktivní
 • Tepelné sítě - venkovní i v objektech
 • Systémy vytápění a chlazení
 • Systémy měření a regulace
 • Systémy VZT a klimatizace
 • ZTI a plynoinstalace
 • Realizace plynovodů a vodovodů z PE potrubí
 

Kogenerace

 • Instalace kogeneračních zdrojů
 • Vzduchotechnika pro KGJ
 • Akumulace
 

Zajistíme Vám

 • Dodávky na klíč i částečné dodávky
 • Diagnostika a oprava stávajících systémů
 • Optimalizace provozu s nezbytnými úpravami systémů
 • Kompletní rekonstrukce
 • Změna palivové základny
 

Vybrané reference

Kotelna na biomasu Pila MSK

Snížení energetických ztrát ve společnosti TATRA TRUCKS a.s.

Změna dokončené stavby v rámci areálu Panský dvůr Telč na minipivovar, pivnici a hostinec

Rekonstrukce teplovodů CZT Uničov a Šternberk

Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla z CV Květná

Rekonstrukce zdroje tepla, areál vozovny DPMB

DPMB - Vozovna Pisárky

Hasičárna Satalice