Realizace

Teplo-Chlad / Voda-Vzduch

 • Zdroje tepla – kotelny, výměníkové stanice, alternativní zdroje
 • Zdroje chladu – pasivní, aktivní
 • Tepelné sítě - venkovní i v objektech
 • Systémy vytápění a chlazení
 • Systémy měření a regulace
 • Systémy VZT a klimatizace
 • ZTI a plynoinstalace
 • Realizace plynovodů a vodovodů z PE potrubí
 

Kogenerace

 • Instalace kogeneračních zdrojů
 • Vzduchotechnika pro KGJ
 • Akumulace
 

Zajistíme Vám

 • Dodávky na klíč i částečné dodávky
 • Diagnostika a oprava stávajících systémů
 • Optimalizace provozu s nezbytnými úpravami systémů
 • Kompletní rekonstrukce
 • Změna palivové základny
 

Vybrané reference

Rekonstrukce 4.NP Obchodního centra Vágner na ulici Česká V Brně

Modernizace zdroje tepla 1,8 MW Uničov

Zelená hala Liko-vo

Rekonstrukce transfuzní stanice Šumperk

Novostavba rodinného domu Čeperka

Rekonstrukce zdroje tepla, areál vozovny DPMB

Přestavba a přístavba objektu č.p. 230 se změnou užívání na distribuční centrum COOP HB

Rodinný dům s prodejnou