Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla z CV Květná, Bruntál

Datum realizace

1. etapa 1-8/2020; 2. etapa 04-09/2021

Objednatel

TEPLO BRUNTÁL, a.s.

Rozsah činností

  • CZT - Rekonstrukce rozvodů tepla z předizolovaného potrubí
  • Instalace objektových předávacích stanic.