Rekonstrukce zdroje tepla pro objekt Turistcentra ve Dvorcích

Datum realizace

07 - 09/2022

Objednatel

Obec Dvorce

Rozsah činností

  • Projekce i realizace
  • 3 ks tepelná čerpadla, vysokoteplotní tepelná čerpadla NIBE F2120-20 (celkový výkon zdroje v tepelných čerpadlech 48 kW)
  • Bivalentní zdroj – kotelna na biomasu