Blog

ZDROJ TEPLA A ELEKTŘINY PRO HALU LOUNY PROJEKTOVALA FIRMA TZPRO

Plavecká hala v Lounech je typickou stavbou s vysokou spotřebou tepla a elektrické energie a tím je vhodná k instalaci kombinovaného zdroje tepla a elektřiny. Pro zásobování teplem byly navrženy dva stacionární plynové kondenzační kotle o výkonu 2 × 400 kW a kogenerační jednotka o tepelném výkonu 115 kW a elektrickém výkonu 70 kW, která je provozována přednostně před kotli. Zdroj tepla a elektřiny projektovala společnost […]

OBORU TZB CHYBÍ PROFESIONÁLNÍ KOMORA

Společnost TZ pro má 26členný tým a provozovny v Brně či Hradci Králové. Své projekční a realizační týmy strategicky postavila na mladých a progresivních lidech, kteří pracují s technologií BIM a jsou schopni TZB zakázku uchopit od prvotních úvah o koncepci, naprojektovat ji a zrealizovat. S ředitelem společnosti Pavlem Burianem jsme si povídali o budoucnosti oboru i činnosti jeho firmy. Jak postupujete při plánování projektů a při realizaci?Snažíme se navrhovat technická […]

SPOLUPRÁCE FIRMY TZPRO S OBOREM TZB NA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLE STAVEBNÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Stává se již tradicí, že studenti oboru Technická zařízení budov na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí si své teoretické znalosti ověřují v praxi. Nejčastěji se jedná o souvislé odborné praxe, tuzemské a zahraniční exkurze nebo přímo ve výuce v moderních laboratořích a dílnách. Obor TZB udržuje spolupráci s firmami ať už formou přednášek, exkurzí či sponzorských darů ve formě funkčních vzduchotechnických, topenářských a zdravotně […]

NÁVRHOVÝ SOFTWARE PRO VZDUCHOTECHNIKU AIRPRO

Přesný a kvalitní návrh systému vzduchotechniky je základním krokem k funkčnímu celku, který bude díky optimální velikosti a výkonu ekonomický jak na pořízení, tak i na provoz. V důsledku absence komplexního řešení na trhu u nás i v zahraničí jsme se rozhodli, s podporou Evropské unie, vytvořit software pro návrh běžných vzduchotechnických aplikací s vizí upřesnění návrhů rozvodů potrubí a dimenzí jednotlivých komponentů celého systému. Tento článek byl publikován […]

SPOJILI JSME SE S OSTATNÍMI PRO POMOC MĚSTU CHARKOV.

Jsme moc rádi, že jsme mohli pomoci přátelům v Charkově na Ukrajině. Věříme, že tahle doba také jednou pomine a budeme moci navázat nové obchody v míru a bezpečí.