Zásobování teplem větších územních celků

Instalace KGJ 600kWe – K2 Chobotská

Obchodní partneři