Studie energetické koncepce – Rekonstrukce zdroje tepla a elektrické energie závodu na výroby celulózy – Perm, Ruská federace

Datum realizace

2015

Objednatel

Eknom

Rozsah činností

  • Opravy areálových rozvodů tepla
  • Instalace parní kotelny 100 MWt
  • Plynové turbíny 20 MWt
  • 2ks kogeneračních jednotek 16 MWt pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny