Psychiatrická léčebna Šternberk – oprava rozvodů soustavy CZT

Datum realizace

8-11/2019

Objednatel

Psychiatrická léčebna Šternberk

Celkové investiční náklady

22 000 000 Kč

Rozsah činností

  • Délka trasy teplovodů 1 600 m
  • Předizolované potrubí
  • Topná voda a pára
  • Vedeno v kolektorech i bezkanálové uložení
  • Hodnota plnění 690 000 Kč