Inženýrská činnost

  • Zajištění stanovisek dotčených orgánů
  • Vedení a koordinace projektů
  • Zajištění odborného dozoru při realizaci
  • Technický dozor investora

Vybrané reference

DPMB - Vozovna Pisárky

Rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla z CV Květná

Rekonstrukce transfuzní stanice Šumperk

Polyfunkční objekt Letná – Brno Bystrc

Přístavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče v Praze Bohnicích

Novostavba rodinného domu Čeperka

Novostavba rodinného domu Ochoz u Brna

Zelená hala Liko-vo